VINTERFÖRVARA DAHLIOR HOS OSS

 

 

När hösten och frosten kommer är det dags att gräva upp sina dahlia-knölar och lägga undan dom för vinterförvaring.

Har du ingenstans att vinterförvara dina knölar ? Vi erbjuder nu ett så kallat ”Dahlia-hotell” för dina knölar.

Du lämnar in dom hos oss på hösten och hämtar dom igen när våren börjar närma sig och det är dags att förgro dom.

 

INLÄMNING AV DAHLIAKNÖLAR

Vi förvarar dina knölar i lådor (40x60cm), där en låda är lagom för 5-10 knölar beroende på storlek.

Pris: 75kr/låda

5 lådor eller fler: 65kr/låda

Lådan ingår inte i priset, går att köpa till för 30kr.

(Om du tycker det är smidigt att frakta dina knölar fram och tillbaka i den).

Betalningen sker i samband med att man lämnar in knölarna.

HÄMTA DINA KNÖLAR

När våren närmar sig och temperaturen håller sig stadigt på plussidan där du tänkt förgro dem kan du hämta hem dina knölar.

Ring eller maila oss gärna ett par dagar innan du kommer, så ser vi till att ta fram dina knölar i förväg.

 

ALLMÄNNA VILLKOR

Nedanstående bestämmelser äger tillämpning om inte köparen och säljaren skriftligen överenskommet om annat.

1. Växter som placeras för vinterförvaring ställs in på egen risk. Säljaren lämnar inga garantier då växternas ursprung och skick är okänt vid inlämningen.

Transportskador ersätts ej.

2. I fall av brand, storm, snötryck, stöld och andra likartade händelser gäller köparens hemförsäkring.

3. Växter som inte hämtats ut av köparen 30 dagar efter sista uthämtningsdatum har säljaren rätt att behålla, försälja eller låta förstöra utan ersättningsskyldighet till kunden.

4. I fall av sjukdom/skadedjursangrepp förbehåller sig säljaren att vidta de åtgärder som säljaren finner nödvändiga.

5. Besök i säljarens växthus under lagringsperioden är okej men bara under ordinarie öppettider, dessa kan du se på hemsidan!

6. Vi använder i möjligaste mån endast biologisk bekämpning!