VINTERFÖRVARA VÄXTER HOS OSS

 

 

När hösten och frosten kommer är det dags att ställa undan dina medelhavsväxter såsom citrus, olivträd, agapanthus mm. för vinterförvaring.

Har du ingenstans att vinterförvara dina växter ? Hos oss kan du lämna in dina växter över vintern, så tar vi hand om dom.

Du lämnar in dom hos oss på hösten och hämtar dom igen när våren börjar närma sig.

 

INLÄMNING AV VÄXTER

Vi förvarar dina växter på EU-pallar.

Priser:

860kr 1kvm (1lastpall)

550kr ½ kvm (halvpall)

Betalningen sker i samband med att man lämnar in växterna.

HÄMTA DINA VÄXTER

När våren närmar sig och temperaturen håller sig stadigt på en nattemperatur över 3 grader börjar det bli dags att hämta hem dina växter.

Ring eller maila oss gärna ett par dagar innan du kommer, så ser vi till att ta fram dina växter i förväg.

 

ALLMÄNNA VILLKOR

Nedanstående bestämmelser äger tillämpning om inte köparen och säljaren skriftligen överenskommet om annat.

1. Växter som placeras för vinterförvaring ställs in på egen risk. Säljaren lämnar inga garantier då växternas ursprung och skick är okänt vid inlämningen.

Transportskador ersätts ej.

2. I fall av brand, storm, snötryck, stöld och andra likartade händelser gäller köparens hemförsäkring.

3. Växter som inte hämtats ut av köparen 30 dagar efter sista uthämtningsdatum har säljaren rätt att behålla, försälja eller låta förstöra utan ersättningsskyldighet till kunden.

4. I fall av sjukdom/skadedjursangrepp förbehåller sig säljaren att vidta de åtgärder som säljaren finner nödvändiga.

5. Besök i säljarens växthus under lagringsperioden är okej men bara under ordinarie öppettider, dessa kan du se på hemsidan!

6. Vi använder i möjligaste mån endast biologisk bekämpning!